Zakładanie spółek przez

Kancelarię Prawną Skarbiec

 

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje porady prawne związane z:

 

 

Kancelaria Prawna Skarbiec

 

tel. (+48 22) 586 40 00

fax (+48 22) 586 40 01

czynne od 9:00 do 18:00

ul. Ruchliwa 15, piętro 2

02-182 Warszawa

sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl

 

Zapoznaj się z naszym artykułem "Koniec spółek komandytowo - akcyjnych"

Zakładanie i rejestracja spółek

 

Zakładanie spółek jawnych

 

Spółka jawna jest jedną ze spółek osobowych. Spółka ta może, we własnym imieniu nabywa prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciąga zobowiązania, pozywa i może być pozywana. Należy wskazać, iż każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

 

Zakładanie spółek partnerskich

 

Spółka partnerska jest spółką osobową, utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które mają uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu.

 

Zakładanie spółek komandytowych

 

Spółka komandytowa jest jedną ze spółek osobowych mających na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

 

Zakładanie spółek komandytowo-akcyjnych

 

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową , która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

 

Zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to spółka kapitałowa, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym.

 

Zakładanie spółek akcyjnych

 

Spółka akcyjna jest spółka kapitałowa, która może być zawiązana przez jedną albo więcej osób jednakże, nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Inne usługi

 

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

 

Transformacja spółki cywilnej w spółkę jawną powoduje, iż zmienia się całkowicie forma prawna działalności gospodarczej ze stosunku stricte umownego na podmiot prawa handlowego, który podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnicy spółki cywilnej stają się wspólnikami spółki jawnej z dniem wpisania spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców.